Professionella trädtjänster
från rot till krona

Våra vanligaste uppdrag är trädfällning, borttransport och beskärning men även stubbfräsning och rådgivning. Men oavsett uppdrag så är första steget alltid en kostnadsfri besiktning som ligger till grund för en offert på planerat arbete. Tryggt och professionellt.

Vi arbetar säkert. Året runt.

Att arbeta säkert är en självklarhet för oss. Ingarö Trädfällning AB innehar ansvarsförsäkring hos Trygg Hansa samt F-skattsedel. Vårt arboristcertifikat utfärdades av European Arboricultural Council 2007 och vårt motorsågskörkort (klass A, B, C och F) är utfärdat av Skogsstyrelsen.

Vi åtar oss uppdrag året runt även om årstider och väder givetvis ibland kan påverka planeringen och genomförandet av arbetet.

Våra tjänster

Vi hjälper dig med din trädfällning även när den kräver precision eller klättring.

Vi hjälper dig med rätt åtgärd för att trädet ska få de bästa förutsättningarna.

Vi kan även erbjuda marknadens fräsar för återställning av igenväxt åkermark.

Från skogsbruksplan och skötselplan till effektiva avverkningslag med skördare och skotare.

Med fokus på att upprätthålla biologisk mångfald och bevara värdefulla träd och trädmiljöer för framtiden.

Våra uppdrag börjar med en kostnadsfri besiktning. Därefter följer en dialog med kunden som sen får en offert på arbetet.

Ring 08 – 571 444 60
Mejla oss